Cos Europeu de Solidaritat (abans SVE)


El CES es una experiència d'aprenentatge solidària en l'àmbit de l'educació no formal, en la que els/les joves voluntaris/es d'entre 18 i 30 anys, milloren o adquireixen competències per al seu desenvolupament personal, educatiu y professional, així com per a la seva integració social.

Els/les voluntaris/es desenvolupen l'activitat de voluntariat en un país diferent al seu país de residència. Aquesta activitat, no remunerada i sense ànim de lucre, es realitza a temps complet durant un període determinat en benefici de la comunitat.


The EVS (European Voluntary Service) is a learning experience in the environment of non-formal education where young people between 18 and 30 years improve and acquire competences for their personal and professional development as well as their social integration. 

The young people realise their tasks as volunteers in another country. Those non-remunated activities are constantly  being realised during a certain period of time in favour of the community. 

 


Un projecte del CES consta de tres components essencials:
El servei: El/la voluntari/a es acollit per un promotor en un país diferent al seu país de residència durant un temps determinat.
 - Recolzament continuat al/la voluntari/a: els promotors han de proporcionar recolzament abans, durant i després del Servei. El recolzament es personal, relacionat amb les tasques, es realitza un recolzament lingüístic i administratiu (assegurança, visat, permís residència, etc).
 - El cicle de formació del CES: El CES suposa una situació d'aprenentatge per al/la jove en tots els sentits. La  formació del voluntari/a es obligtòria. El seu  objetiu es guiar als voluntaris/es al llarg de tot el procés d'aprentatge abans, durant i després del seu servei voluntari a l'estranger.
 - El cicle formatiu consta de les següents sessions de formació i evaluació:

              - Formació a la sortida
              - Formació a l'arribada
              - Avaluació intermitja
              - Esdeveniment anual en el país d'origen

¿Què no es un projecte de voluntariat del CES?
 - Voluntariat ocasional, sense estructurar i a temps parcial.
 - Un període de pràctiques en una empresa.
 - Una feina remunerada, no ha de substituir un lloc de treball.
 - Una activitat d'oci o turística.
 - Un curs d'idiomes.
 - Explotació de mà d'obra barata.
 - Un període d'estudis o de formació professional a l'estranger.

 

 
 
Ajuntament de Sant Lluis Contacta:
C/Comte Lannion, 136
molidebaix@ajsantlluis.org
Telf: 971 15 10 61
© Moli de baix
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar