MOLÍ DE BAIX

Edifici singular
 


El seu edifici és un antic molí de vent, adquirit per l’Ajuntament de Sant Lluís l’any 1990 i reformat per poder-hi ubicar el casal de joves. Per la seva tipologia arquitectònica, proporciona un aspecte de bellesa singular i ofereix un espai càlid. Any rere any, i per poder atendre a nous serveis i programes s’ha anat adquirint equipament i mobiliari funcional, per facilitar la tasca diària. Actualment com a entitat de lleure constitueix un important marc físic per tota la població.

La seva ubicació està dins el nucli urbà del municipi, al carrer Lannion nombre 136.


Entitat de lleure de Sant Lluís
El Molí de Baix representa el primer servei municipal de lleure a l’illa de Menorca, en que va iniciar la seva acció educativa no formal a traves d’un casal de joves l’any 1997.

I després de quatre direccions tècniques diferents, des de l’any 2005 segueix un projecte educatiu basat en la intervenció educativa, preventiva i social en situació de temps lliure i fora de l’ensenyament reglat. La seva funció primordial és la transmissió de valors, tot contribuint a l’educació integral dels al·lots i joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. I amb la posada en marxa de nous programes: per a les famílies, d’assessorament i de formació, intergeneracionals i de voluntariat, entre d'altres.

Amb data del 12 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Lluís, va aprovar la proposta de la regidoria de Joventut, denominant el Molí de Baix com a entitat de lleure, amb l’objectiu d’iniciar una nova projecció i pretenent ser un referent dins el camp del lleure amb un compromís educatiu i social, sota una acció pedagògica i un model d’actuació d’equip, treballant la metodologia lúdica i socioassistencial. Amb el repte d’anar millorant el servei al ciutadà i ampliar les accions i serveis davant de noves demandes socials. 

 


 
 
Ajuntament de Sant Lluis Contacta:
C/Comte Lannion, 136
molidebaix@ajsantlluis.org
Telf: 971 15 10 61
© Moli de baix
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar